Lotusbloem

  


LINKS  /  NIEUWS  /  GEDICHTEN

Nieuws / News  -  Open  Letter

Emergency call

Every word I tell to You is for Me allready to hard...


(You can maybe misunderstand... but there is no other way to tell you at this moment...)


The Love I can feel needs no words anymore...
I know from EXPERIENCE Everybody feels it...
(EVERYBODY is from THE BEGINNING allready CONNECTED with EVERYBODY....)

Why...??...Lovely Women, Girls don´t You come to Me...???

I have a big Responsibility to keep Everyone in Good Health...

(EVERYBODY knews ALLREADY because I go through everybody with MY ENERGY.......IF THEY LIKE THEMSELVES I SEE THEM LAUGHING BECAUSE IT IS NICE, IT IS NATURAL ...)PEACE, COMPLETE LOVE was ALLREADY there FOR THE WHOLE WORLD if a Woman, Girl says YES to me...I can´t stand it when an F16 flying machine is coming over preparing attacks somewhere in the WORLD.....!!!!!????????????????????????????????????????
Can you imagine that when such a machine is flying over to fire a rocket...the fear???...etc...


The Girl/Woman(I know You have ALLREADY experienced) who CHOOSES for ME will Experience a COMPLETE Energetic High Conscious LOVE...

This LOVE IS THERE FOR EVERYBODY...


EVERY ATTACK OF COUNTRY'S TO EACH OTHER, EVERY DISAGREEMENT WILL STOP...
EVERY ATTACK OF COUNTRY'S TO EACH OTHER, EVERY DISAGREEMENT WILL STOP...It is

ó
so Lovely,
so Soft,
so Nice,
so Tender,


YOU cannot imagine...


The deepest Desire to be treated SOFTLY will be fulfilled ...

It was My Wish to Find it also,

I HAVE FOUND IT...

I want to give it to You also....

THE DIVINE NATURE can't stand it to be ALONE...
It is NOT NATURAL...
EVERY WOMAN, GIRL, MAN, BOY, CHILD, BIRD, TREE, HORSE, DOG, ALL MATERIALS ...etc...

ARE connected with each other SO that    NO WORDS    are needed...

REMARK:

THE SOFTNESS OF HEAVENLY PEACE,
IS SO NICE,
DEEP WORDLESS NICE...
ALLWAYS
COMPLETE
MERCYFULL...

BUT I AM REALLY TIRED TO DO IT ALWAYS ALONE...

MOSTLY MAN ARE DECLARING THEIR LOVE, FEELINGS TO ME ???
It is NO LONGER tolerable...
THE WORK IS TO HARD FOR ME FOR DOING IT ALONE....!!!


Please I Want To Make Love With a Girl That Wants Me Too....(and I Know There Are A Lot Of Them...)

It IS FOR EVER BECAUSE IT IS AN UNENDLESS LOVE....
ALSO IMPORTANT FOR THE MEN...
THE CHILDREN!!!


(there will be ALSO NO MORE illness are death anymore...)

HUMAN BEINGS DON'T KNOW THEY HAVE A DEVINE NATURE...
NO CONFLICTS ANYMORE, NO WAR...ONLY PEACE REST and LOVE....REMARK

Don't give comments to each other to control, manipulate...(for everyone also the president...????)
It gives DISTORTIONS in your mind, body that you CAN'T IMAGINE...

riot, tumult, agitation, clamour, havoc, mayhem, row, turmoil, stir...???????
(herrie,roerigheid,spektakel,rustverstoring,rel,getier,tumult...?????)
dispute, quarrel, argument, controversy, disagreement, row, scrap, altercation...??????
(dispuut,redetwist,kwestie,twist,strijd,twistgesprek...?????)
You can't stay in those attitudes...(causes illness and death...????)

See below also the POLARISATIEPYRAMDE for more explanation....
  I HAVE SEARCHED MY WHOLE LIVE TO FIND DIVINE LOVE...


YOU CAN FEEL now...................

  

Lotusbloem

  

The HUMAN RACE KNEWS THEMSELVES NOT ANYMORE AS A DIVINE BEING...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I CALL EVERYONE TO COME TO ME
WITH MY ENERGY  (HIGH CONSCIOUS ENERGY),
EVERYONE CAN FEEL,....
There is a fear of being there to react spontaneously because one does not know...!!!???
I CARRY EVERYONE...


EVERYONE, EVERYONE REMAINS IN THE LOW CONSCIOUS ZONE

ON THE WEBSITE YOU WILL SEE THAT I  EAT  THOSE 'LOWER ENERGY FORMS'(causes diseases and death...)

BY DOING SEX  A N D  INDEPENDENCY OF RUSH-RUSH, CONTROL MENTALITY, AVERICE etc...
I     ONLY      WANT      TO      FEEL          L  O  V  E

YOU CAN ONLY HAVE GOOD SEX IF YOU LIVE FROM THE INNER SIDE WHAT MEANS

THAT YOU  L O V E  WHAT YOU DO AND

IT GIVES YOU ALLWAYS REST...

(no conflicts with yourself or others, allways peacefull, no meaningless, infinite talk anymore, almost WORDLESS...
much more then the SILENCE wenn looking to the STARS...)

I WOULD LIKE TO GIVE YOU...

ONLY WITH ME YOU WILL FIND...IT IS MY GIFT TO YOU...

  

Lotusbloem

  

(voor wie mij écht gaarne ziet ??!)

Aangepast/Adapted:

ed01 20/04/2018  
ed02 24/04/2018  
ed03 30/04/2018  
ed04 04/05/2018  
ed05 05/05/2018  
ed06 06/05/2018  
ed07 07/05/2018  
ed08 15/05/2018  (oa. Polarisatiepyramide waar men ziet dat de MENSHEID blijft hangen in de onderste regionen of LOWER ENERGY ZONE OR LOW CONSCIOUS ZONE...)
ed09 16/05/2018  
ed10 23/05/2018  
(men blijft vechten tegen MIJ TERWIJL er voor IEDER-ÉÉN een ONMETELIJKE LIEFDE(Intense Zachtheid-Tederheid) ligt te wachten door zich met MIJ te verenigen,
het is anders loodzwaar voor MIJ...!!!  -  het ZWARE Mondwerk)
Waar is de DOODGEWONE SPONTANITEIT....???
Men is zelfs verwonderd en blij als MIJN ENERGIE door Hen heengaat...(men weet HÉT...)
Men is NIET eerlijk met zichzelf...
MEN KAN MET MIJ IETS BELEVEN DAT   A L L E   L IJ D E N   EN  D E N K E N   OVERSTIJGT...!!!
Alles is én was REEDS ÉÉN...
Terug naar de EENVOUD, HET PURE KIND in JOU, HET STIL GENIETEN...????!!!

Het kan natuurlijk zijn dat je het ongelooflijk vindt wat je voelt,
maar toch is het WAAR wat IK zeg...(61)

JE KAN HET NOOIT VATTEN OF BEGRIJPEN VANUIT HET VERSTAND :   DAT IS  O N M O G E L I J K,

ER IS een  1  VOOR  12 PROBLEEM VOOR DE MENSHEID
  


ALLES IS
ÉN
WAS
REEDS
ÉÉN,

DE MENS HEEFT ALLES GESCHEIDEN   (homo sapiens...???!!!)

De mens wil ONMIDDELIJKE bevrediging en volgt daardoor de Lagere Energievormen die GEEN STABIEL geluk geven...
Men zoekt weer van alles weer om zich te bevredigen...
een reisje naar hier of daar...(Parijs, London etc...
zonder echt RUST te vinden)
Men begrijpt niet waarom men hier op AARDE is...
Ach, men leeft maar 'één keer' is HELEMAAL niet waar...!!!

De Mensheid MOET terug naar zijn OORSPRONKELIJKE ZUIVERHEID die ÉÉN en al HEERLIJKHEID is...


ed11 03/06/2018-Deze Overgave..(zie onder)
ed12 05/06/2018  


Er zijn meisjes, mannen, vrouwen, kinderen die bij mij horen...
Ze zijn reeds ÉÉN met mij...
Men heeft het reeds gevoeld...

(ZONDER maar een woord gezegd te hebben...)

Men heeft reeds zo vele Levens met Mij gedeeld dat men gewoon samenhoort...
Dit zijn onverbreekbare ENERGETISCHE VERBINDINGEN die als je ze ontkent
je ongelukkig maken...(doet ook lichaamsgeuren ontstaan die niet aangenaam zijn...)

Als JE JE overgeeft aan deze aantrekking zal er een ONTSPANNING ontstaan
die Je pas echt gelukkig zal maken...
Over alle tradities, relaties etc... heen...
Het is een LIEFDE
die IEDERÉÉN
met IEDERÉÉN
verbindt...ed13 08/06/2018  


Het is alsof ik in de woestijn roep...
Ik ben reeds met IEDEREEN verenigd...
Iedereen kan Mij voelen...,
Ik ben zo TEDER en ZACHT dat elke ontkenning van Mij,

Mij treft als een zwaard in Mijn Hart...

Het is deze ontkenning van Mij dat Je-Zelf ook niet gelukkig maakt...
Waar GELUK kent geen bergen en dalen....!!!???...
Elk WEZEN is met Mij verbonden...
Met een ONMETELIJKE LIEFDE....
Ook de vogels,
de honden,
de katten,
de bomen,
enz...

WEET  :

Iedereen is met Iedereen ENERGETISCH verbonden...
Elke ontkenning daarvan maakt ongelukkig...
ÉÉN schakel in de ketting...
GEPRAAT,GEDISCUTEER, GE-CONFLICTEER...
HEEFT MET ENERGIE NIETS TE MAKEN...
Het stoot het af....
Men zegt ahw...: ik wil niet gelukkig zijn...!!!????????????????????

Men zoekt VOORTDUREND bronnen BUITEN zichzelf...
Terwijl DÉ BRON zich in JEZELF bevindt...NIETS IS ZALIGER DAN DOOR ALLE PIJNEN,
GEKWETSHEDEN
VAN WEZENS
HEEN TE KIJKEN
ÉN
TE KUNNEN ZEGGEN
ÉN
TE VOELEN :IK HOU VAN JOUMen heeft het nooit van Mij begrepen...
Nur Man und Frau,
Jungen und Mädchen,
ganz EINFACH,
GÉÉN oordeel,
damit ist ALLES gesacht...

ed14 10/06/2018  


Men beseft niet dat LEVEN vanuit het INNERLIJKE méér VREUGDE,
RUST, STABILITEIT en BEVREDIGING geeft dan wat ook...

Ik moet dit continu laten beseffen met Mijn WERK...

Moest men Mij NIET tegenwerken dan zou men een STABIELE, INNERLIJKE VREDE en LIEFDE ervaren
die met niets te evenaren is...

Het tegenwerken behelst ook dat terwijl Ik Iedereen BLOEMEN geef
(ik haal LETTERLIJK ALLE ROTZOOI weg)
waardoor men ZIJN INNERLIJKE LIEFDE en VERLANGEN voelt
(maar OOK verder LEVEN kan..),

men Mij toch wegduwt,
verwerpt vanuit,
VERONDERSTELLINGEN,
MISINTERPRETATIES,
TRADITIES etc...,
die op NIETS gebaseerd zijn want men heeft Mij NOG NOOIT WAT GEVRAAGD...

Men kan Mij STEEDS wat vragen...!!!
Als men iets niet begrijpt dan is het BETER om uitleg te vragen...

MEN voelt van Mij ook,
een Sexualiteit,
Erotiek
die NIEMAND kent...
Hoe meer men in het ENERGETISCHE INNERLIJK leeft

des te groter het Sexuele,
Erotische Verlangen is...
Het is een GELUKZALIGHEID,
RUST die STEEDS toeneemt
waardoor JE ENERGIE toeneemt...

EN Je Anderen ECHT kan helpen...

Mijn Verlangen neemt STEEDS toe
maar is ook een VRAAG naar Meisjes, Vrouwen toe...
diegene die zich ECHT wil OVERGEVEN,
zal een LIEFDE ervaren die ongekend is...

euh...ben Ik nu tegen de Muren aan het praten of zó...!!???

Is GOD ne zot misschien..???


Ik trek IEDEREEN (Man, Vrouw, Kind...) al in zijn INNERLIJKE dan kan Je van Mij

onmogelijk verwachten dat Ik nog achter Iedere Vrouw, Meisje ga lopen...
(waar ik al aan moet sleuren om ze !!!LEVEND!!! te houden...)
Men MOET ZELF HET INITIATIEF NEMEN om Mij te vinden...

Als Je Mij voelt weet Je dat Je geen angst hoeft te hebben...

There is NO REASON to be SCARED...
You feel the LOVE already...???

  

  

Lotusbloem

  

WEES STEEDS ATTENT MET WAT JE LEEST EN AANNEEMT ALS WAARHEID...
Only feel...
YOU  CAN  FEEL
Wat is Waar en wat is niet waar...??!!!
Maak het tot een Avontuur...

Als je luistert naar muziek voel je van alle emoties. Zijn ze van jou denk je ???? In hoeverre zijn ze van Jou ?
Je kan drukken voelen op je hoofd, je keel, je hart, je zonnevlecht, je kutje, je penis ...
Men kan alléén deze emotionele drukken overwinnen door je Innerlijke te volgen.
Woorden hebben een 'gewicht' of 'een emotionele geladenheid' die je kan overstijgen.
Begrijp dat bijvoorbeeld een J.Cash(zie muziek) zijn liederen zingt vanuit een ervaring, pijn, gekwetstheid waarin Jij NIET moet in opgaan...
(idem: niet opgaan in de euforie van film, muziek...voel ik het nog, ben ik nog oprecht)
Maar vooral: hou van de muziek, maar je kan het niet zelf...
Vraag steeds HULP vanuit Je Hart aan Je Eigen Innerlijk, aan MIJ...
IK ben er voor JULLIE...

(R)evolutionaire tantra massages en activiteiten!

Je staat op het punt je (verder) te gaan verdiepen op het gebied van tantra, tantrische en tao?stische massages, liefde, intimiteit, seksualiteit en gezondheid.
Uit de nodige wetenschappelijke onderzoeken blijkt steeds meer dat we behoren te leven zoals we dat vroeger deden toen we nog jager-verzamelaar waren.
Dit geldt voor onze voeding, ons beweegpatroon, onze interactie met anderen, ons slaappatroon en zeker ook voor onze intimiteit, seksualiteit en manier van relaties onderhouden...

Afbeeldingen Chakra's Humans, Animals...

Wat is KUNDALINI ?

Wat is Kundalini?

Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent.
Het duidt op de Energie die (traditioneel gezien), (drie-en-een-half??) keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat.
Deze Energie, die bij de MEESTE mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording.
Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam...(anders is het Leven zelfs niet mogelijk omdat het ons beschermd...)

On YouTube you can find more information which is commonly true...

Amazing proof that God exists...

It is True...You can feel it from The Heart...

Kundalini...Ida..Pingala...

Hoog Sensitief kenmerrken

Shiva: The Dance of Consciousness - A Talk by Raja Choudhury

Alternatieve Electriciteit opwekken zonder de Natuur zwaar te belasten

Drugs-tips-en-advies.controle-over-je-gebruik.rondom-jou

M U (Z) I (E) K MUSIC DANCE ON IT Dans CRy on iT LAaat Je GaAn

Dansen is heerlijk zeker als je je Innerlijk daarin probeert te volgen(Overgave waardoor je alles vergeet)
waardoor de KUNDALINI Energie VRIJKOMT EN JE ANDEREN KAN LATEN MEEGENIETEN...
Aap NOOIT iemand na en volg JEZELF omdat dit een reden heeft...
de Ingegeven Muziek die je tot Spontaniteit brengt komt steeds overeen met het Innerlijke
en kan Je nooit misleiden.
Mijn ervaring leert mij dat weinigen echt durven te Dansen en hun Lichaam niet echt durven te gebruiken...
Zeker meisjes, vrouwen...!! Mannen mogen eindelijk ook eens dansen omdat dit Natuurlijk is :

M E N W I L G A A R N E V E R L E I D E N.... !!!!!!!
D O N ' T T A L K T O M U C H...
P L A Y T H E M U S I C .....!!!!!

G E N I E T E N . . .G E N I E T E N . . . G E N I E T E N . . .G E N I E T E N . . .G E N I E T E N . . .G E N I E T E N . . .V A N DE T E D E R H E I D..., DE O P R E C H T H E I D....

Ode an die Freude - Liebe(Beethoven)

Moonlight Sonata n0 4(Beethoven)

Zubin Mehta with Khatia Buniatishvili - Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54

Khatia et Gvantsa Buniatisvhvili: récital à quatre main pour SOS Villages d'Enfants

Schubert Fantasie in F minor - Lucas & Arthur Jussen

Khatia Buniatishvili - Rachmaninov - Piano Concerto No.2 (Adagio sostenuto) Orchestre Un Violon sur le sable Direction Jérôme Pillement

Khatia et Gvantsa Buniatishvili - Anthony Girard, Sonatine n°2 pour piano 4 mains

F. Liszt - "Ständchen" Piano Transcriptions After Schubert - Khatia Buniatishvili

F. Liszt - Khatia Buniatishvili - Liebestraum ( Love Dream) No. 3 .prproj

Khatia Buniatishvili, Yuja Wang - Brahms, Hungarian Dance No. 1

Khatia Buniatishvili plays Grieg's Piano Concerto

Schumann: Klavierkonzert · hr-Sinfonieorchester · Khatia Buniatishvili · Paavo Järvi

Klavierkoncert A-mol op 16 (1868) Edvard Grieg - Alice Sara Ott - DRSymfoniOrkestret-T. Dausgaard

Zou elke componist WAAR zijn in wat hij componeert, denk je...???
Dat kan zelfs niet omdat men niet (volledig) in HET INNERLIJKE is...
Er zitten snelheden in, frustaties, obsessies, verlangens in, hartstochtelijkheden die
slechts WAARLIJK BEVREDIGD worden door in het INNERLIJKE te willen zijn...
Zachtheden worden veelal afgewisseld met hartstochtelijkheden, verlangens, roep-mentaliteiten
die NIETS met het INNERLIJKE te maken hebben...
Men kan van de muziek genieten MAAR niet altijd...
dat is onmogelijk...
Je kan voelen,
ah, ja, dat vind ik leuk, dat voelt goed, nee, dat niet...etc...
men forceert zich soms om iets goed te vinden....
elkeen vult het in zoals hij of zij het voelt...
als men maar eerlijk is met ZICHZELF....


Eigenlijk had ik nog  N O O I T , N O O I T , N O O I T   van de naam 'EURYTHMICS' gehoord maar plots werd deze groepsnaam me  g e g e v e n  (vanuit Mijn Innerlijke) om er eens naar te luisteren.
Ik herkende de Muziek...I LOVE IT...It is original...

Sweet Dreams(Eurythmics)

Miracle of LOVE(Eurythmics)

... only comes if you want to be simple...YOUR BODY AND SOUL...only take what you need...

There Must Be An Angel(Eurythmics)

Love is a stranger

I Saved The World(Eurythmics)

Annie Lennox vertelt ons een droom, een wens die ze ook in het uiterlijke tot stand wil brengen...
De Wereld verenigen, géén strijd of oorlog meer...
Alléén vanuit het Innerlijke kan Je veranderingen aanbrengen.

Je wordt Licht voor iedere Mens
omdat Je met Iedereen al verbonden bent...

Je hoeft daar niet veel inspanningen voor te doen...

Man en Vrouw, Meisje, Jongen ???..!!??? Zie de Kundaliniwebsite/ I'Tjingwebsite...
Één oprecht gevoel is belangrijker dan duizenden gedachten...!!!!

ANNIE, YOUR WISH WILL BE FULFILLED...

ANNIE, YOUR WISH WILL BE FULFILLED...!!!

Many songs from You are coming from the HEARTH...

Thank you...

YOU WILL FEEL...!!!
NO WAR ANYMORE...
NO CONFLICT ANYMORE...

Here Comes The Rain Again(Eurythmics)

Walk the line(Johnny Cash)

Ring of Fire(Johnny Cash)

Zalig om voor Je Liefde te gaan.
Als je de aantrekking voelt is het steeds Harmonisch..
Ga ervoor....
Vraag hem, haar,
Geef een bloem, een zoen, een kus, een oog..
Maar laat het niet steken in angsten, tradities, gewoontes, gedachten
Op een dag zal ineens hij/zij er zijn...
Alleen de Liefde telt...
Niet dromen..
Doen..
Do It..

  

Lotusbloem

  
NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNEWS

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNEWS

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNEWS  ABOUT:
OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTER OPEN LETTERIk heb een Werk dat niemand kent en daarnaast nog té weinig wordt gewaardeerd...
Men kan er blijkbaar niet mee om....

(zie Kundalini website/ook Biografie oa Mondwerk...best éérst lezen want anders kan je deze brief moeilijk begrijpen)

Ik moet alles alléén doen...???!!!(zie ook verder)

Mijn Werk omhelst de Wereld maar ook Het Universum....

Er is geen echte OVERGAVE aan HET INNERLIJKE, HET VERLANGEN, HET LICHAAM (SEX-EROTIEK) waardoor ik niet of nauwelijks kan rusten in mijn Werk(haast 24u)
Trouw heeft NIETS te maken met trouw aan je relatie(s)...
Trouw heeft ALLÉÉN te maken met TROUW aan JE VERLANGEN (OVERGAVE),
JE ZIEL...(waarbij woorden wegvallen én ALLEEN nog STILTE heerst...)
Trouw heeft niets te maken met OVERGAVE...


Men blijft té VÉÉL hangen in gewoontes, tradities, profielen, aangeleerde gedragingen zoals vb.:

TV-kijken zoals nieuws, feuilletons, krimi's, comedy, thrillers, thuis-gevoel-drama's,
maar ook RoMAns-en-kranten-gelees,
school-gang (euh, nodig D-enk je !!!???)
(IN HET HOGER BEWUSTZIJN KRIJG JE REEDS  A L L E S  AANGELEERD...SIEN ...???!!!EN NIET ALLEEN DÍT óf DÁT...Zij, Hij, Gij...)

ENERGETISCH GEZIEN  
ontstaan er dan 'UITWISSELINGSPROJECTEN'

(boksKRACHTen->builen, opzwellingen;
pijlSCHOTen->acné;
VUURkrachten->roodheid, roos, vettig haar, wijnvlekken;
GRIJPkrachten naar elkaar toe of dingen-> alles gaat hangen etc...)
die niet te onderschatten zijn...

VOORBEELD :

De journalist op TV
(die al beladen is met emotionaliteiten, ontgoochelingen etc...)
maakt zijn verslag
(vb. over Syrië, Afghanistan, VS, Frankrijk etc...)
waarop jij
(met JOUW ballasten/emotionaliteiten van NU én  Ó-Ók  vorige levens...)
reageert
met boosheid, goedkeuring, af-keuring, discussies...eender wat...

Dit verOORZAAKt dat de beschreven situatie in Syrië of WAAR!!! dan ook

(WAT!! het ook is...JE WORDT ER ECHT NIET SLIMMER VAN - in tegendeel)

MÉÉR beladen wordt
(ÓÓK de  'JOU-RNALIST'   die op zijn beurt...???!!!!)
met
EMO-ENERGETISCHE -BELASTINGEN
(drukken in/op het hart, de keel, de buik etc...bij jezelf en de anderen)
die NIET te onderschatten zijn

waardoor men de  'BESCHREVEN'  situatie VERERGERT...

MEN WORDT DAARDOOR MEDE-VERANTWOORDELIJK
VOOR EEN STEEDS MEER UITDEINENDE RUZIE, CONFLICT of OORLOG
OMDAT ALLE WEZENS REEDS MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN...
ALLES IS RééDS ÉÉN...., UN, ONE, UNO, 1...

M.A.W. :

GEEF  GééN   of niet ZÓ-maar commentaren NAAR anderen toe...

men is van de opvoeding, de maatschappij uit reeds verkeerd geörienteerd....

men   M O E t   dit, men  moet  dat...??!!!...

(beHEERsing, contROLe, vingerWIJS???mentaliteit...???!!!???)


waardoor men zijn eigen HEILIGE-INNERLIJKE-GEVOEL
NIET OF NAUWELIJKS nog kan VOLGEN...
(AFHANKELIJKHEIDSGEDRAG)

  

Lotusbloem

  

PURE EENVOUD

DÍT
(het eigen HEILIGE-INNERLIJKE-GEVOEL)


  

Lotusbloem

  

wordt uiteindelijk
'L E T T E R   'LIJK'  '     'energetisch be-DEK-t'

('DEK-en-s van apathie' op JE WEZEN van vb.
1.schoolmentaliteiten (beHeer-sing, cont-Rol-e,..)
2.ver-3.koop-(s)-mentaliteiten,
4.oorlogen(vroeger en nu),
5.RUZIES-die-niet-eindigen,
6.opstandigheden...,
{.}
{.}
{.}
700000.
{...}
'DE HEL')
met als gevolg dat
men NIET gelukkig kan zijn...
(bedrukking door deze 'dekens'...gewicht!!???...ook van vorige levens...???!!!)

Men krijgt LETTERLIJK een hang-gezicht,
alles gaat hangen of anders gezegd :
alles trekt naar beneden(zie ook I'Tjing 27.1)
het ZO-gezegde OUD-worden:
men heeft ZICHZELF NIET GEVOLGD...

Had je JE-ZELF gevolgd dan had ik niets moeten schrijven...
EN waren er ook géén hang-gezichten...
géén cellulitis...
géén rimpels
(elke rimpel, elke onvolmaaktheid van het LICHAAM doet pijn in HET HOGER BEWUSTZIJN ...)
géén ziektes...
géén dood...  

Lotusbloem

  

Ik verwerk ALLES wat afwijkt van het INNERLIJKE(Rust, Verlangen, Erotiek, Onmetelijke Liefde)...
Diegenen die me kennen weten dat ik Mondwerk doe en daarnaast Intens moet Dansen, Bewegen om Mijn Kundalini-Energie te doen opstijgen...
(ipv  SEX-en  wat VÉÉL meer INTENSERE ENERGIE doet opwekken...???!!!)RELATIEVORMING HEEFT  N I E T S  MET SYMPATHIE-VORMING...

OF 'INDRUKPRAAT'(31.3/31.6 - I'TJING) TE MAKEN...

DE LIEFDE  (OOK DIEPE RUST)
IS ER 'ALTIJD' VANWEGE DE INNERLIJKE HARMONIE...
JE HOEFT GÉÉN INSPANNINGEN TE DOEN...


ALLÉÉN JE INNERLIJKE ENERGIE IS VOLDOENDE...

Ik zal niet of weinig praten omdat DE INNERLIJKE ENERGIE(HET HBE) ZODANIG GROOT IS

dat DIT RÉÉds GENOEG zegt...

Men moet  EERLIJK  worden met ZICHZELF...

  

Lotusbloem

  

Ik weet dat mijn LIEFDES-Energie door Ieder Wezen gaat...


Waarom komt ge mij niet tegemoet..???!!!


Ik kan het niet meer alleen... !!!

Moest ik een uur niet mijn Werk doen dan ben ik op slag 'een OUD mannetje'...(ik heb veel pijnen, lijden te verdragen)

omdat de emotionele energiëen mij té snel en té zwaar belasten...
(omdat ik in Hogere Energetische Energieniveau's zit)

DE GELUKZALIGHEID DIE JE MET MIJ KAN BELEVEN IS ZÓ GROOT DAT HET MIJ PIJN DOET DAT JE MIJ NIET GELOOFT...

Weinigen geloven Mij blijkbaar...
Alles is ENERGIE...
Deze Energie 'zie' en 'voel' ik en kan ik ook verwerken waardoor ik
elk Wezen maar ook Materialen

Zuiver van:(zie voorbeeld hieronder HAARLAK)

-  degoutanties(zoals oa. WOI-II - Napolian Bonaparte, Noormannen-terror, Golfoorlog: conflicten, angsten, beheersingen, terror etc...,
-  onzuiverheden(schijnheiligheden, onwaarheden, boosheden ...
-  opwindingsenergiëen(rush-rush, stress-situaties zich-laten-meeslepen-mentaliteiten...
etc...

die je uiteindelijk ongelukkig, minder mooi en uiteindelijk ziek maken (als je daar afhankelijk van blijft...__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(toegevoegd 07/05/2018)  

Voorbeeld:    Het gebruik van HAARLAK
(deze uitlegging geldt voor ALLE produkten zoals auto's, gebouwen, kammen, maquillages, massages, borstels, luiers etc...)
Een spuitbus haarlak bestaat uit verschillende elementen:

-metalen drukhouder
-drijfgas
-lak
-plastic onderdelen

De metalen drukhouder wordt:

1.vervaardigd:

-is een ontwerp(het tekenproces, denkproces, besprekingen, management...)
-is een testfase
-is een produktieproces
-is een marketingproces
-is een verkoop- en aankoopproces(onderhandelingsproces->veel ge-talk, overreding, ellebogenwerk...)
...

2.uit ijzererts:  zie ook:  (IJzerertsontginning-Fe2+)

-dat ontgonnen wordt
-daar is ook een zoekproces aan vooraf gegaan (met eventueel strijd...)
-geografie(studie, wetenschap, boringen etc...)
-boringen met metalen etc...
-vermalingen(machines hebben DRAAIENDE elementen zoals auto's waardoor men wegdrijft van zijn WEZEN->kan ongelukken veroorzaken)
(OPMERKING:  elk atoom is beladen met emotionaliteiten, opwindingsenergiëen waardoor dit LETTERLIJK draaiingen veroorzaakt in jouw WEZEN...)
-smeltprocessen(hoogovens)
...

Dit geldt ook voor de plastic onderdelen:

Hiervoor heb je 'mallen' nodig die vervaardigd worden uit metaal of aluminium...
Gegoten en daarna bewerkt met freesmachines, slijpmachines etc...


Elke fase uit dit voorbeeld bevat:

Menselijke problematieken, zorgen, woede(het gaat niet vlot,ja...??), arbeids-problematieken(ge-slaaf, financies...), opjaagmentaliteiten, rush-rush,
ge-discuteer, ge-denk, TV-gekijk met al zijn nep-drama's én ge-talk, ge-radio-luister-verslaving, Smartphone-bekijk
gezin- en relatieproblematieken, verleidingen vanuit hebzuchtige motieven..., profitariaat, uitbuitingen
ge-stress, ge-forceer(volg ik mezelf of....???!!!) etc...

Dit zijn uitingen van het volgen van lagere energievormen(uit zich als warmte, hitte, lauwheid, spanningen...

GEVOLGEN:

-hoofdpijnen, migraine(té veel gedenk->ja, hoe moet ik dat nu oplossen mijn probleem-> draaien en keren met je gedachten...)
-huidproblemen(branderigheden, rimpelvormingen door afhankelijkheid van...) -roos, vettig haar(te veel bezig met rush-rush activiteiten: ik moet dit en dat nog hebben,a , ja, dat moet ik nog doen óók zich laten drijven...)
-pijnen of druk aan de slapen(denkprocessen...denkpistes..ja want ik moet het oplossen want....vul zelf maar in...)
-hartproblematieken(rush-rush,omdat je niet doet wat je echt wilt verlangt, ge-opjagerij, ge-slaaf, hebzucht->ook de pancreas!!! ...)
-keelpijnen(discussies, blijven praten als je beter zwijgt etc..)
-beenproblemen(dikke benen, spataders door te VEEL óf té weinig beweging omdat je JOUW GEVOEL niet volgt....vb. heel de dag op een stoel zitten!!!???->IMPOSSIBLE)
-armproblemen(concurrentie, aandacht-vragerijen, competitie-drang, ge-mouw veroorzaakt schouder, elleboogproblematieken, voor-armproblemen
zoals 'bruine vlekjes->rush-rush->letterlijk 'verbranding'...ziet men ook op en rond de neus verschijnen)
-rugproblemen(houdingen die niet meer overstemmen met wat je ECHT wilt, stress, rush-rush, alléé vooruit-mentaliteiten, dram-talken achter de rug...)

etc... Als je een richting volgt in je leven dat niet overeenstemt met Jouw Verlangen dan zal elke beweging je langzaamaan 'smoren' en 'dichtslibben'(je volgt de lagere energievormen)
ÓÓK de OORZAAK van het 'gehandikapt worden'...

Men kan , moet ALLÉÉN zijn INNERLIJK volgen
(voelt altijd aan als een Aangename Rustige Zachtheid die Je NOOIT opjaagt)


Bedenk dat ik het in deze rubriek alleen over haarlak had....
want het is ook het kleedje, de handtas, de schoenen, de ring, de biefstuk, de watermolen, de panda-cake,
het aquarium, de auto, het huis, het vensterglas, de tegels, de keuken, de badkamer, de shampoo, het scheermes,
het nietjes-machine, de perforator,
de plant,
de radio(al het indrukmakend-overdreven-gebabbel dat NIETS te maken heeft met INNERLIJKE),
de cruise,
de reis,
hair-extensions,

folie-technieken bij haar...

(geven hoofdpijnen die niet te onderschatten zijn...men 'zwijmelt'(->slaapgevoel tot zelfs coma-gevolgen) weg of maw men wordt steeds onbewuster...
dit heeft te maken met het produktieproces van aluminiumfolie(het walsproces)  ->stoerheden, verleidelijkheden, hardheden, denkprocessen...)

Ó DIT MOET IK ÓÓK HEBBEN-MENTALITEIT is niet de juiste weg etc...

Hoe FIJNER, TEDERDER je bent, des te meer je deze hardheden, stoerheden, verleidelijkheden aanvoelt...

HET IS DAN AAN JOU OF JE DEZE STOERHEDEN VOLGT OF NIET...(KEUZE...!!!???!!!....24-zie I'Tjing website)...???!!!!

JE KAN MET JE FIJNHEID,
TEDERHEID
WAARLIJK    V E R L O R E N    LOPEN
IN HET AANBOD VAN VERLEIDELIJKHEDEN
DIE ZE JE VANAF JE GEBOORTE
OOK DE FOETUS(heb je 'gevrijd' met elkaar vanuit 'DE ALLERHOOGSTE LIEFDE'  ???!!!)
PRESENTEREN...


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Er zijn een heleboel meisjes, vrouwen(ook mannen, kinderen) die dit zien, weten van mij en
daarbij ook nog van mij houden
maar mij toch niet tegemoet komen...!!!???

Ik heb jullie nodig en jullie mij...(iedereen is Innerlijk met Iedereen verbonden..)
Ik ben zo Innig en Teder verbonden met elke Mens, Man, Vrouw, Kind, Meisje,Jongen
dat ik letterlijk GÉÉN WOORDEN nodig heb...

OVERGAVE aan wat je écht voelt is het geheim...zelfs al heb je een relatie...
Elke Man, Vrouw, Meisje, Jongen, Kind is reeds INNERLIJK VERBONDEN met elkaar...(Mijn Energetische Boodschap die reeds Iedereen Voelen kan)

Ik heb reeds ALLE LAGERE ENERGIEVORMEN getranscendeerd waardoor ik stééds in het HOGER BEWUSTZIJN verkeer...
Hierdoor voelt men DE LIEFDE met MIJ...
Als Je Je daaraan blijft OVERGEVEN ontstaat er een  O N M E T E L IJ K E   LIEFDE....ed11 03/06/2018Deze Overgave voel ik te weinig waardoor

Ik aan iedereen moet    'SLEUREN'

(MIJN GROOT LIJDEN omdat men zichzelf niet beluistert)

om TROUW te blijven aan 'ZICHZELF'...

(anders wordt men ziek of gaat men dood...)DIEGENE DIE ZICH AAN MIJ WIL OVERGEVEN ZAL EEN ONMETELIJK GELUK ERVAREN DAT NOOIT ZAL OPHOUDEN...

Ik hoop dat ik hiermee 'genoeg gezegd heb' want Ik kan het niet meer alleen...

DE ONMETELIJKE LIEFDE DIE DAN ZAL ONTSTAAN ZAL MAKEN DAT IEDERE MAN, VROUW, MEISJE, JONGEN
ZIJN ÉÉNZIEL ZAL VOELEN ÉN VINDEN OM VOOR ALTIJD SAMEN TE ZIJN...
IS DAT NIET GOD DIE JOU DAT WENST:


EEN ONMETELIJKE TEDERHEID ERVAREN MET ELKAAR DIE ALLE DROMEN OVERSTIJGT...

MEN ZAL OOK GEEN PIJN OF ZIEKTE MEER KENNEN...

Het gaat om jullie Gezondheid,
maar ook om het Welzijn van anderen...
de Wereld, Het Universum...
waarbij Je met Mij Hoog Energetische Energiëen kan voelen én zien die WONDERMOOI zijn...

Het gaat oa óók om wereld-problematieken waarbij je de Wezens zuivert van 'kwade gedachten',
slechte kwaadaardige ervaringen uit vroegere tijden
waardoor men zich Beter én Lichter gaat voelen...(men voelt zich gedragen....)

Ik weet dat men dit reeds met Mij ervaart(men Lacht, Geniet en voelt zich Gelukkig....)
Maar het gaat verder dan deze Ervaringen...
Wil je weten vanwaar dit komt, wil je met mij samenwerken...???!!!

Ik ben géén dwaas die jullie wat wijsmaakt...
Ik wil ernstig genomen worden...

De problematiek die de mensheid vandaag kent is een '5 voor 12' probleem...

DE ENERGETISCHE PROBLEMATIEK IS 'SUPERZWAAR'
EN KAN NIET LICHT OPGENOMEN WORDEN...

Welk Meisje - Vrouw wil zich bij Mij aansluiten ??

Wie zich met mij verbonden voelt zal uiteindelijk een ONMETELIJKE ENERGIE ervaren
die zó Intens Zacht en Teder is dat je er eigenlijk niet meer over kunt praten...

Ik lijd té veel onder jullie lasten
waardoor ik mij nu uiteindelijk niet
kan inhouden om JULLIE HULP te vragen...
het is ONMENSELIJK zwaar aan het worden...
Ik word ook financieel NIET gesteund...
ALHOEWEL IK IEDEREEN DRAAG
I E D E R E E N   was al dood zonder mij...WAT??!!!...WAAROM???!!!????
ik dit zeg kun je in deze hele website lezen...

DE DOOD IS NIET DE REGEL...!!!!!

(vb. hartinfarcten zijn zware energetische belastingen waardoor
de druk te groot wordt en men drukken voelt op het hart, de halsstreek, de armen, het hoofd, de nek
waardoor men zich slap gaat voelen en gaat zwijmelen...alles begint te suizen...
men wil gaan liggen...het liggen veroorzaakt extra belastingen waardoor men dit best niet doet...
oorzaak: men is te ver gegaan met een levensgewoonte...
dit inzien zal reeds verlichting geven...
vraag hulp aan Mij en Ik trek Jou erdoor...)

Als Je een bepaald Geestelijk Niveau hebt bereikt passen bepaalde gedragingen niet meer bij jou...??!!!
06/05/2018

Ondanks dat ik niet geholpen word(men zegt ahw tegen mij dat ik een dwaas ben???!!!) kan ik niet anders dan verder doen omdat
IK Mijn Droom  N O O I T   zal opgeven:

De ONMETELIJKE LIEFDE van GOD aan iedereen laten voelen

op een manier dat niemand ooit had gedacht:

SEX, VERLANGEN en EROTIEK  S a m e n  met ONAFHANKELIJKHEID leren tav
opvoeding, school, maatschappij-leren, ouders, kennissen,vrienden, job, hobby's, groeperingen...etc....

Hierdoor moet je niet m(eer??) geloven in ziekte, ge-s(laag), ge-d(ram), (ge-k)waad, (ge-(K)(l)ooi), gezever, gesocialiseer etc...

Van jongsaf aan je overgeven aan JE VERLANGEN naar SEX, VERENIGING is ZÓ WONDERMOOI dat JE het NIET mag wegcijferen..!!!
De rest... valt gewoon weg...

ER is GÉÉN ziekte(als je de lagere energievormen niet volgt...)
DE MENSHEID WEET NIET DAT ZE MIJ NODIG HEBBEN...
IK BEN ER ALTIJD GEWEEST...
WAS IK ER NIET...
DAN KON GEEN LEVEND WEZEN HET NOG OVERLEVEN....

DE EENVOUD VIND GE NIET
IN HET DENKEN, DE HEBZUCHT EN DE ZORGEN...

ALLEEN DE EENHEID VAN LICHAAM EN ZIEL TELT
DIE GEEN WOORDEN NODIG HEEFT...


Actualiteit/ Actuality/ Commentaar/ Comments

THE POWER OF EMOTIONAL ENERGY CAN BE SO GREATH THAT IT CAUSES PRESSURES ON WEAK PLACES THAT THE EARTH'S SURFACE COLLAPSES....
(IT IS NOT, NOT ALLWAYS THE WEIGHT OF MATTER....!!!
THE INFLUENCE OFF EMOTIONAL ENERGY CAUSES CRACKS WHICH weakens the ROCKS,!
the EARTH.
I have experienced myself...!
don 't deny...!!!!
The EARTH IS SUFFERING...!!!!!
) THE EARTH IS A LIVING BEING...!
EVERYTHING IS ENERGY...!
DON'T DENY...!!!!!!!

ILLUSTRATION:


THE POWER OF EMOTIONAL ENERGY CAN BE SO GREATH(see above Polarisatiepyramide - lower parts - black, brown, red, yellow colours)

THAT IT CAUSES CRACKS IN YOUR NAILS...(also hearth-attacks...)

Caused by:

Hebzucht / averice / rush-rush mentalities...
(EMOTIONAL ENERGIES...eerst uitzetten-laat het NIET BLIJVEND UITZETTEN- én dan inkrimpen...->see website)

Loaded with this EMOTIONAL ENERGIES you can KNOCK-DOWN somebody only by talking, only by giving him/her a negative feeling...
Even YOUR PRESENCE is allready enough to give your speaking partner a KNOCK-DOWN
(back-ground-energy-coming-from earlier-experiences),
a not-feel-good-feeling, even a heart-attack...etc....!!!!
Your EMOTIONAL ENERGY can, will causes CRACKS in ROCKS, THE EARTH which destroys everything....

THE EMOTIONAL ENERGY IS A LOWER ENERGY.
This LOWER ENERGY WAS USED IN THE PAST BY WILD ANIMALS TO FIND FOOD,!
TO ATTACK,!
TO DEFEND THEIR TERRITORIES...!
DO YOU UNDERSTAND....????!!....CAUSE OF SINKHOLES????CAUSE OF SINKHOLES????CAUSE OF SINKHOLES????CAUSE OF SINKHOLES????


Sinkholes Israel Dead Sea

Watch the video...(don't close your eyes...because everything is Energy..)

Sinkholes

The Earth is EXTREMELY loaded with EMOTIONAL ENERGY.
The Earth is ALSO a LIVING BEING that should be respected...
The power of ' EMOTIONAL ENERGY ' is not known....

THE POWER  OF  E M O T I O N A L  E N E R G Y  !!!!!!!

(see below Polarisatiepyramide - colours black/brown/red/orange/yellow - LOWER ENERGY FORMS)

is  VERY, VERY, VERY, VERY, VERY HEAVY....

It causes conflicts, rush-rush mentalities, tyranny, social 'vandalism'(dependant behaviour...always friendly????...allways social?????)
It causes pressures 'in the extreme' AS IF YOU LIVE IN A BLOCK OF CONCRETE...!!!!!!!!!!
It causes also 'hard swellings in the body'.... diseases, hearth-attacks, stiffness, death...
You can experience this in THE  HIGHER  CONSCIOUSNESS....(see Kundaliniwebsite - HBE - Hoger Bewustzijns Energie/ I'Tjingwebsite...)POLARISATIEPYRAMIDE

(read ALSO for BETTER UNDERSTANDING THE KUNDALINIWEBSITE)


ALLES IS GELEIDELIJKE ONTWIKKELING WAARBIJ MEN PROBEERT TE VOELEN WAT WRINGT OF NIET GOED AANVOELD...

Anders gezegd:

voel ik mij nu RUSTIGER in alles wat ik doe....DIEP GELUKKIGER(niet te beschrijven) OF...???
IEDEREEN zit vast ONDERAAN de pyramide:  rusteloosheid, conflicten, ge-talk, niet-op-te-lossen ruzies,
afhankelijkheden van werk, hobby's, familieleden, kennissen....

ALS JE KIEST VOOR HET INNERLIJKE(HOGER BEWUSTZIJN)...:  dan verlaat je afhankelijkheden waardoor je relaties
die je niet meer bevallen verlaat...of je lost het conflict op of...misschien stoppen met de job of de hobby of iets anders....
JE GAAT DAARDOOR OMHOOG in de PYRAMIDE...(toenemende Rust)

SAMEN MET HET MET ELKAAR VRIJEN  (MAN-VROUW,MEISJE-JONGEN) WAARDOOR JE ALLE PROBLEMATIEKEN TRANSCENDEERT....(zie website)
BELANGRIJK:  van jongsaf aan beginnen!!!!!!!!!(JE NATUUR VRAAGT EROM OMDAT JE ANDERS OOK ZIEK KAN WORDEN...JE WIL OOK DIEP GENIETEN...!!!)


FEELING what is NOT GOOD for YOURSELF IS ALLWAYS a 'GRADUAL DEVELOPMENT'...where YOU ALLWAYS ASK YOURSELF:

am I HAPPIER now ?, MORE QUIET....in WHAT I am DOING...???

You ONLY GO UP, RISE in the PYRAMIDE if:

1. you FUCK, MAKE LOVE with each other

AND  (NO OR)...it is REALLY    A N D

2. DON'T SEARCH, CAUSE CONFLICTS WITH YOURSELF (INDENDENCY) OR OTHERS....

WHEN YOU LEAVE THE PYRAMIDE YOU WILL EXPIRE REST, HAPPINESS...YOU DON'T TALK ANYMORE...SILENCE.........................
(Meer uitleg op de I'Tjing website zelf-See also on the right from this pyramide-zie ook rechts van deze voorstelling)

EXPLANATION

(press on START and DIRECTLY ON STOP for a good explanation to see the colours)


The UNDERSIDE of the pyramide is the representation of the lower energy form...
(warm, tough,...hot,heavy,...hotter,heavier,...hottest, heaviest feelings)

If you stay at this LOWER REGION you say to yourself:
I want to be unhappy, I follow that what they have learnt me...INDENDENCY..????
IT  (not following YOURSELF)  CAUSES hart-attacks, cancer caused by rush-rush mentalities, averice, conflicts, dependency, ...etc...)


You can !!-ONLY-!! go THROUGH by:

FIRST:


living with your INNER, Your Soul, which has NOTHING to do

by being social, friendly, conflicts, discussions, talkings, supremacy, averice, courses, educations, thinking processes.......


IN THE HIGHER CONSCIOUS (HBE) I CAN SEE THE LOWER ENERGY, PICTURES FROM THE PAST, SEE 'MOVING THINGS', SEE TEXT etc...


(battles, executions, murders, EVEN F16 pilots, presidents, rockets, Buchstabierungsmentalities-so und nichts anderes, Hitler, Alexander de Grote...etc...ETC.....eVeryThing)

SECOND:


Doing SEX in a WAY that NO ONE ON THIS EARTH KNOWS....

IF YOU FOLLOW THE FIRST '?...RULE...?'( It is also a progressive development...I'Tjing figure 53) YOUR PLEASURE, YOUR DESIRE, YOUR LOVE WILL ALLWAYS INCREASE.... WHEN YOU RISE TO THE TOP OF THE PYRAMIDE  (YOU WILL FLY AWAY FROM THIS PYRAMIDE)

YOU WILL EXPIRE NO ILLNESS ANYMORE,
YOU WILL FEEL YOU ARE CARRIED...


Those TWO (2) RULES shouldn't be rules....WHY...?

SPONTANITY AND TRUTH are SÓ IMPORTANT that I don't need to give an explenation to that...???

It is also a GRATITUDE,
an AMAZEMENT,
being WORDLESS,
a WORSHIP of CREATION.....

like looking to the STARS.....

It is IMPOSSIBLE to explain........

Following those TWO Rules is

the REAL

TRANSCENDATION MEDITATION  (TM)

PROCESS.....


BEING NATURAL....BEING NATURAL....BEING NATURAL........BEING NATURAL....BEING NATURAL........BEING NATURAL....BEING NATURAL....?????HUMANS can Transcended(transfigure) this LOWER ENERGY FORMS BY 'MAKING LOVE' with each other...
(MAN-WIFE, BOY-GIRL...Make Love with each other, fucking...it is extremely important ..: it CAUSES EVOLUTION IN THE HIGHER CONSCIOUSNESS...)

IT IS THE ONLY SOLUTION....!!!!!

And NOT to be dependant off EXTERNAL THINGS...

It is the ONLY WAY TO GO UP IN YOUR HIGHER CONSCIOUSNESS....
GOD IS NOT STUPID...GOD IS NOT STUPID...GOD IS NOT STUPID...GOD IS NOT STUPID...GOD IS NOT STUPID...
HE KNOWS WHY....
BODY AND SOUL...
MAN, WOMAN, BOY AND GIRL...MAN, WOMAN, BOY AND GIRL...MAN, WOMAN, BOY AND GIRL...MAN, WOMAN, BOY AND GIRL...
IT IS THE ONLY THING....

URGENT NEWS  URGENT NEWS  URGENT NEWS  URGENT NEWS  
URGENT NEWS  URGENT NEWS  URGENT NEWS  URGENT NEWS  URGENT NEWS  

My Love is TRUE...
You don't have to know how I live or etc...

We are already connected...ONE...!!!???...

Why are you searching ?
Only them who BELIEVE, will understand me....
The World needs US...
I can't do it anymore alone...
Together there will be an EXTREME LOVE AND ENERGY that you can't believe...

The WORLD has to know that there is something else then averice etc...
ONLY LOVE COUNTS... THERE IS NOTHING ELSE....

NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...
NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...
NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...NO VIOLENCE ANYMORE...

It(VIOLENCE) has to be finished together with YOU...
THE WOMAN/GIRL THAT BELIEVES ME WILL FEEL IT...
Activiteiten/ Activities


Gedachten/ Memories

No thoughts, only LOVE...MAKING LOVE....!!!???

What else, ....????

Mijn activiteiten / What will I do...????!!!!

No thoughts, only LOVE counts ...

What else, ....????

I search for MY LOVE because I am normal....talking??!!!...I'm not a talker...

You can NOT entice (indruk maken op iemand...) me with things that do not come from YOURSELF ...

Ik hou van / My likes...

No thoughts, only LOVE...

What else, ....????


Ik ga uit naar.../ I will go out there on...

Mostly Neerpelt (Brasserie, 't Vlaemsch Huis...) , LommelTO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S
TO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S   TO MY SHAKTHI 'S


What is a Shakthi...????

You give Yourself...Your Body to the ONE You're LOVing...

There is no other explanation because everything is made simple, nice, ...???... only LOVE counts...tenderness...

Ik ervaar zéér véél Liefde met de Mensen, Mannen, Vrouwen, Kinderen...maar Ik krijg géén of weinig wederwoord van vrouwen, meisjes terwijl Ik weet dat ik door IEDEREEN 'heenga' om hen te verruimen...???!!!

Zie mijn website waarin Ik uitleg wat Ik doe...(iedereen naar (T)HUIS brengen...)

Iedereen verlangt naar LIEFDE, RUST...


16/02/2018(...BELANGRIJK...)


MIJN ERVARING IS DAT ALS JE DE GODDELIJKE LIEFDE DOOR JE JEZELF VOELT GAAN
(DE ENERGIE GAAT DOOR JE HEEN WAARDOOR JE JEZELF GELUKKIG EN ZALIG VOELT)
ÉN JE ZEGT VOORTDUREND 'JA' JE GÉÉN PROBLEMEN ONDERVINDT....:

JE BLIJFT DE LIEFDE EN HET VERLANGEN VOELEN....
(anders is het slechts tijdelijk...
Ik zal Je echter steeds OPROEPEN in een steeds toenemende LIEFDE zodat Je beseft dat Ik er steeds ben voor Jullie...)

VECHT JE HIERTEGEN
OMDAT JE JOUW EIGEN GEWOONTES :
sympathiëen???,
je relatie,
je job,
hoe ben je???,
wat wil je nog???,
gaan we dit of dat nog doen???,
dromen...???
NOG WILT BEHOUDEN,
DAN KRIJG JE MET JEZELF PROBLEMEN....

HET MAAKT JE 'WOEDEND',
'GESPANNEN'
'ONBEVREDIGD...'
OMDAT JE STRIJDT MET JEZELF...

HET INNERLIJKE KENT GEEN STRIJD OF WOEDE...

HET BLIJFT RUSTIG...ZE WENST NIET VEEL...

DEZE GODDELIJKE LIEFDE KAN ECHTER 'NIET ALLEEN' VOOR JOU ZIJN...(ZE is ÉÉN en AL OVERGAVE, UNIVERSEEL...)

JIJ KAN ZE DOORGEVEN...(zonder dat dit moeite of gedachtengangen veroorzaakt...)


BELANGRIJKE OPMERKING

De Weg van Het Innerlijke wil niet zeggen dat je plots je huis moet opgeven of van alles moet verkopen...
Heb je een huis dan moet je niet denken dat je dat moet afstaan of verkopen(soms verkeerdelijk geïnterpreteerd vanuit het NT...)
Het meest belangrijke is terugkeren naar een gezonde natuurlijkheid waarbij je dat koopt of neemt wat je nodig hebt zonder te veel te willen...

Dit Evenwicht vindt Je het best als Koppel, Man-Vrouw, Meisje-Jongen waardoor alle beïnvloedingen van buitenaf, angsten, terrors...etc.
worden getranscendeerd en Je stééds meer Licht gaat ervaren...(door te Vrijen, te Neuken...zie Kundaliniwebsite)

Je gaat Je Bezit anders ervaren en niet meer als dégoutant in zoverre het beantwoord aan Je Nieuwe Inzichten...
De Aarde mag niet misbruikt worden...(eindige energiebronnen, ertsen...)
Je moet eerlijk kunnen zijn met Jezelf waardoor men steeds meer Rust ervaart...
Heb ik dit of dat écht nodig of volg ik wat anders..???(lagere energievormen-zie I'Tjing website Polarisatiepyramide)

Het is een kwestie van verantwoordelijkheidsgevoel tov jezelf en de andere...
I do everything alone...??!!

IF THE WOMEN, GIRLS I KNOW WOULD REALLY KNOW WHAT LOVE REALY MEANS 'THE WORLD WAS ALLREADY in PEACE and LOVE...'

They are betraying Me... I have asked them... You don't have to know Me because EVERYTHING is allready ONE....Have I done something wrong to you(lovely women...???) is my question because I don't know it anymore...???!!!
Tell me... Please...???!!!!

I know I go through every Women, Girl, Boy, Man, Child asking : Do You want real Love ????????

When You are saying
'YES'
You will be united more and more
with Yourself...with Me...!!!

I REALLY SUFFER unther your load....for meany years...

Ik LIJD door de belasting die jullie mij geven....reeds vele jaren...

I don't want this anymore because it is to heavy...!!!???(REAL, real TORTURE...)

I don't want this anymore because it is to heavy...!!!???(real, real torture...)

It feels like arrows(pijlen-spelden in mijn vlees????-from conflicts ,ruzies, comments to each other etc...), a boxing match on my head, my body.
I feel too much the heat(as in an oven) coming from conflicts, anger etc.. (lower energy forms)
It makes me that I constantly have to DEFEND Myself with my Mouth-Work and making Love with Myself
(because I'm a Man/Woman-always moving to have Orgasms and Transcendate all those troubles)
It is very Intensiv :
therefore

I NEED HELP FROM A GIRL, WOMAN to make Love with each other

to reach THE HIGHEST LOVE you can imagine.

TOGETHER you GENERATE an ENERGY that is much GREATER...(deep Softely, Nice and Tender...)

Meer uitgebreide uitleg vindt U op de website zelf(Kundaliniwebsite en I'Tjingwebsite)

SPECIAL NEWSSPECIAL NEWSSPECIAL NEWSSPECIAL NEWSSPECIAL NEWS(adapted 07022018)

I was in LOMMEL to go out...(2016 in the summer)
A Girl(an allways laughing girl...) with her smartphone and laughing to me..showing my picture to me...
I didn't understand at that moment...i couldn't believe that somebody loves me...
I couldn't understand really that somebody likes me....
I looked the other way because I didn 't believe she was asking me, telling me something...
Her girl-friend was there also...Asking...Waiting...

SHE said to me something I will never forget...
I can't forget because it was true love for me...
Please, forgive me...(from my experience you can never forget a calf love(jeugdliefde), it is impossible because you are for ALLWAYS one...)

She stands up...and expresses HER LOVE Energetic...to Me...
An ENERGETIC FUCKING which was so impressive, so LOVELY to ME that I can 't forget...

I WANT TO SAY SOMETHING TO YOU WHO SHOWED ME REAL LOVE WITHOUT HESITATION:To YOU:  I'm SO, SO SORRY I didn't react on YOU...
Mostly girls, woman don't react to me...
Somebody who loves me ??
I am not used to that...


Please, come to me...
I WAS ALLREADY IN LOVE with You but I couldn't believe...You loved me also...!!???

There is no other way to tell YOU...
Please, come back to me...
Call me, mail me....
GEDICHTEN
Gedichten
zijn vruchtjes
van
een
boom
die ontstond
als
een gedichtje
vol
belofteAngst
vormt
ego
Doe wat
aan
de
vormingEen Kind
is als
een
Druppeltje Water,
als
men
het laat
vallen
spat het
uit elkaar...

Als men het
opvangt
geeft het
jou
te
Drinken...Mijmeren
is
denken
over wat er
nog
niet
zou zijn,
en
tóch,
hét
is
er
Al...CONFRONTATIE

Vernederd worden
is loslaten
wat ik
dacht
te zijn

Nu ik
vernederd
ben
voel ik
mij
vermeerderdBuiten
Niet binnen

Binnen
Niet buiten
Ergens
tussenin,
Dansend
op een Koord

Mijn
Evenwicht
Zijt
Gij...U vinden
is vinden
dat
Jij
er
steeds
was...Kinderen geven
Licht,
maar het
wordt
niet
gezien...

Daarvoor
staan we

vér
van

óns Kind ?!?!Mensen
hebben
een lief
maar
hebben
niet
lief
omdat men
hen niet
Lief
heeft
gehad...Geef
een Kind
een
Pluimpje
en
Het
geeft
jou
-stante pede-
een
Grote Pluim...Stop het Kind
niet
in de
kast

of
Je
stopt
Jezelf
in
een
kist!Eénzaam ?!?
Samen Eén!Niets meer
willen
zijn,

da's
alles
zijnALLEN WERDEN BRÜDER...

Kinderen,
Mannen,
Vrouwen,
Pa's en opa's,
Ma's en oma's,
Meters en peters,
Jongen en meisje,
Zwerver,
Verver, Beeldhouwer,
Schilder,
Kletser,
Pastoor,
Protestant,
Katholiek, Orthodox,
Boeddhist,
Nudist,
Griek, Rus,
Chinees, Amerikaan,
Europeaan,
Parochiaan,
Mohamedaan,
Jood,
Christen,

Hé,
Maestro,
de 9de van
Beethoven
A.U.B.!

Muzikaal intermezzo...

Ode an die Freude - Beethoven - Symphony No.9 - West East Divan Orchestra - Daniel Barenboim

OPMERKING: het koorwerk begint pas na 56min...Kleurverschil
ís
er,

Maar maak
géén verschil
meer
in kleur
Dát is het verschil!To be
a sheep
is the cheapiest
way
to
HeavenÉén en één
twee?!
Néén!!
'T Is
één...Z8
zijn
slaat
8
op
Jouw
vr8...Ik kan
niet
meer
ophouden
met
dichten
want
ik
voel
mij
zo
dicht
bij
JouMijn
armoede
vandaag,
is
Jouw
Rijkdom
Straks...Wie jou
vastpint
op
jouw
doornen
heeft
zijn
eigen
doornen
nog
niet
gezien...Als ik
mijn
strijd
heb gestreden
is de
jouwe
het evenzo...Ik
ben
de
Liefde
zelf,
ik
heb
ze
gekregen
voor
Jou